RZI SZCZECIN
adres: ul. Internetowa 1
70-010 Szczecin