Niniejszym ogaszamy o nowej kancelarii notarialnej w Szczecinie

Kancelaria Notarialna Magorzaty Stach oferuje standardowe czynnoci notarialne. Wszystkie czynnoci wiadczone s na wysokim poziomie szybkoi kompleksowo. Notariusz Szczecin prowadzi usugi dla osb fizycznych i prawnych w kancelarii oraz po za ni. Notariusz prowadzi praktyk rodzinnie wraz z dwoma adwokatami na parterze z wejciem wprost z ulicy. Przed budynkiem znajduje si wiele miejsc parkingowych w drugiej strefie patnego parkowania. Czynnoci notarialne mog by take dokonywane poza siedzib Kancelarii oraz na terenie winoujcia, gdzie swoje usugi wiadczy zaprzyjaniony notariusz, rwnie prowadzcy wasn kancelari notarialn. Czynnoci notarialne sporzdzane s sprawnie i rzetelnie po dostarczeniu niezbdnych dokumentw czas oczekiwania na termin sporzdzenia umowy jest nie duszy ni jeden dzie.