Prawo Zamwie Publicznych

- komentarz pod redakcj Tomasza Czajkowskiego, wydanie II
wyd. Urzd Zamwie Publicznych, Warszawa 2006