Prawo Zamówień Publicznych

- komentarz pod redakcją Tomasza Czajkowskiego, wydanie II
wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006